Vrei să sesizezi un abuz la care este supusă o persoana dintrun centru pentru persoane vârstnice, copii sau persoane cu dizabilități ?

Vrei să sesizezi un abuz la care este supusă o persoana dintr-un centru pentru persoane vârstnice, copii sau persoane cu dizabilități ?

Apelează Agenția pentru Plăti și Inspecție Socială județul Mureș prin call center, la numărul 021.9309 sau trimite o sesizare scrisă pe adresa de email: ajpis.mures@mmanpis.ro și o echipă a inspecției sociale va răspunde prompt sesizării dumneavoastră, făcând verificările necesare în teren.

Acest serviciu este disponibil în intervalul orar 8.00-16.30 de luni pănă vineri prin numărul de call center, iar sămbăta și duminică la numărul de telefon 0753012400.

Precizăm că în conformitate cu art. 7 din ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, “petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe”.