Lista persoanelor din conducere

Răduţ Viorel-Cristian

Director executiv

Baricz Semina

Șef Serviciul beneficii de asistență sociala, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse și informatică