Anunț organizare examen de promovare în grad profesional în data de 26.09.2019

_________________________________________________________________________________________________________________

Probă suplimentară TI

Rezultate selectie dosare concurs recrutare 25-06-2019

Anunt concurs recrutare 25.06.2019

,

Formulare necesare dosar concurs recrutare iunie 2019, 

————————————————————————————————————————————

Anunț concurs posturi vacante din 23-04-2019

Bibilografie concurs 23-04-2019

Formulare inscriere concurs

 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social, în afara organigramei Ministerului Muncii și Justiției Sociale, din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, contract de finanțare POCU/2/3/113589, în data de 1 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 7 noiembrie 2018, ora 10.00 – interviul.

09 octombrie 2018

Rezultat interviu 14-0-2018: 

Rezultate examen proba scrisa 11-09-2018 :

Rezultat selectie dosare expert extern 06-09-2018   

    

2. Reluare procedura concurs ocupare post expert extern care sa faca parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO”,

1.4 Rezultat final : 

1.3 Rezultate examen proba scrisa: 

1.2 Rezultat selectie dosare expert extern,

  1. Concurs ocupare post expert extern care să facă parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO”